ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด